Search
  • Ангелина Ангелова

Нашата мисия #АзПишаНаКирилица


Българско училище "Найден Геров" е основано 2017г. Нашата мисия е да поддържаме духа и пламъка на българския език и култура сред български деца, които не живеят в България. Нашите ученици са заобиколени от любовта ни към родината, пречупена през призмата на професионализма и грижата на нашия екип. Обичаме България и смятаме, че въпреки високата миграция в България, всеки от нас трябва да запази българската си душа жива!


34 views0 comments

© Българско училище "Найден Геров"

Свържете се с нас

Адрес

Тел: 07432 370 534

Email: info@essexbgschool.co.uk

19 North Avenue, CM1 2AN, Essex, UК

Mycenae House, SE3 7SE, Greenwich, UK