Screen Shot 2018-10-29 at 20.47.04

Screen Shot 2018-10-29 at 20.47.04

Нашата мисия

Добре дошли в

нашето училище!

Спомен за гиргини

 

Моите Нови години

почваха все есента

с росни букети гиргини,

с ясен звънец в утринта.

 

Радостно срещат ме в двора

с жадни за полет сърца

моите бъдещи хора,

моите днешни деца.

 

Песен напред ни повежда,

бистър планински поток,

почва с мечти и надежда

нашият първи урок...

 

Моите Нови години

почваха все есента...

Спомен за росни гиргини

грее за мен в утринта.

 

Ангелина Жекова

Българско училище "Найден Геров"

* Всички рисунки с български мотиви са регистрирани в европейското патентното ведомство и са собственост на българско училище "Найден Геров". 

© Българско училище "Найден Геров"

Свържете се с нас

Адрес

Тел: 07432 370 534

Email: info@essexbgschool.co.uk

19 North Avenue, CM1 2AN, Essex, UК

Mycenae House, SE3 7SE, Greenwich, UK