top of page

Обучението

Българско училище "Найден Геров" се стреми да съхрани българския език и култура при деца, които нямат директен достъп до българското образование. Посредством адаптирано образование за българи в чужбина се стараем да поддържаме любовта към България и в сърцата на децата, живеещи далеч от родината си. 
 
Pencil.png
Български език

Запознаване на децата в азбуката и правилата на българския език. В зависимост от възрастта ги учим да пишат ръкописни букви, да четат и да разпознават особеностите на езика ни. 

Alexander-nevski.png
Култура

България има много силни традиции, които са поддържали духа ни в много трудни моменти от историята. За нас е важно българските деца да разбират историческия ни път и да усещат корена си, докосвайки се до българската култура чрез множество културни събития, които организираме - Великден, Рождество Христово, Ден на традиционните ястия и прочее. 


"България в слово, картини и песни."

Books.png
Литература

Съхраняване на националната, културна и духовна идентичност сред българските деца , във Великобриятания с цел подпомагане опазването на етнокултурната самобитност на българите, децата им и българските общности. Училище ""Найден Геров" следва програмата на МОН за български училища в чужбина. 

globe-1348777_960_720.png
География

Обучението по география е насочено към придобиване на основни знания за географската култура на България. Училище "Найден Геров" следва програмата на МОН за българските училища в чужбина. 

Флаг.png
История

Съхраняване на националната, културна и духовна идентичност сред българските деца , във Великобриятания с цел подпомагане опазването на етнокултурната самобитност на българите, децата им и българските общности. Училище ""Найден Геров" следва програмата на МОН за български училища в чужбина. 

Извънкласни дейности

Целта на дейностите е децата са научат бългрски народни песни и да се доближат до българските си корени и култура. Клубовете ни са "Синигер", "Народни танци", "Литературен клуб", "Кинолектория", "Роден Край". 

По нареждане на МОН в програмата вече е включено и обучение по "Религия." Вижте програмата за предмета тук: 

Учебна Програма 2023г./2024г.

ТУК 

Logo na skoloto Najden Gerov.jpg
bottom of page