Откриване 2020г./2021г.
Откриване Учебна Година 2020г./2021г.
Театър Ноември 2019г
Театър "Приключения с Луна"
Коледно Тържество 2018г.
Среща с Ангелина Жекова
Среща на децата с писателката и поетеса Ангелина Жекова през Ноември 2018г.
Дипломиране 2019г.
Завършване на учебната година 2018г./2019г. и раздаване на удостоверения на учениците.
Show More

© Българско училище "Найден Геров"

Свържете се с нас

Адрес

Тел: 07432 370 534

Email: info@essexbgschool.co.uk

19 North Avenue, CM1 2AN, Essex, UК

Mycenae House, SE3 7SE, Greenwich, UK