ВАЖНО:

 

Учебници: Връщат се в края на учебната година, читанките, литературите, учебниците по БЕЛ, История и География. Учебните тетрадки не се връщат за 1 клас. 

Молим ви да ги запазите в добро състояние и в края на годината да ги върнете чисти и така както вие бихте искали да ги получите, за да ги ползват учениците след вас с удоволствие. Подвързвайте и не пишете върху тях. 

© Българско училище "Найден Геров"

Свържете се с нас

Адрес

Тел: 07432 370 534

Email: info@essexbgschool.co.uk

19 North Avenue, CM1 2AN, Essex, UК

Mycenae House, SE3 7SE, Greenwich, UK